Hoạt động của tỉnh

In bài
Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

12/10/2021 15:00

CTTĐT - Sáng ngày 12/10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) dưới sự chủ trì của các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh.

Tham dự Kỳ họp có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lý Thị Lan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên trình bày báo cáo thẩm tra của Ban.

 

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày báo cáo thẩm tra của Ban.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe, nghiên cứu, xem xét 07 Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết của HĐND và UBND tỉnh, 02 Báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Dân tộc HĐND tỉnh, về các nội dung: Giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Giang; đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu đô thị mới Hà Phương; về việc đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý, trong đó có dự án “Nâng cấp, cải tạo đường từ thôn Lùng Càng đến thôn Lùng Châu, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên”; đề nghị ban hành Nghị quyết ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề kết quả thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 và Điều 1 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

   

Đại biểu Ngô Xuân Nam, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Yên Minh phát biểu thảo luận.

Thảo luận về các nội dung trình tại kỳ họp, về cơ bản các đại biểu đồng tình với các nội dung trong dự thảo Nghị quyết, ngoài ra, đại biểu đã thảo luận tập trung vào một số nội dung như: bổ sung thêm nội dung giám sát tại kỳ họp vào chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh. Đối với kế hoạch giao vốn đầu tư công trung hạn, đại biểu đề nghị cần rà soát lại các dự án, tránh bố trí vốn thừa hoặc thiếu so với quy định; đối với mức vốn dự phòng trung hạn thống nhất theo đề xuất của Ban Kinh tế - Ngân sách là 4% nguồn cân đối ngân sách địa phương; đồng thời đề nghị UBND tỉnh cần nâng cao trách nhiệm quản lý đầu tư công.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm rõ một số nội dung tại Kỳ họp.


Các vị đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Trên tinh thần dân chủ, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua 06 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu đô thị mới Hà Phương; Nghị quyết ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII; Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 và Điều 1 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề kết quả thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

   

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại  Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh đây là những nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các quy định của pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả song song hai nhiệm vụ chủ yếu: Vừa tích cực phòng chống dịch bệnh, vừa chỉ đạo quyết liệt phát triển kinh tế - xã hội; giao UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn để thúc đẩy giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất và đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tiếp tục rà soát, có giải pháp đảm bảo các nguồn thu ngân sách và nguồn thu sử dụng đất để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch năm 2021; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, bảo đảm các Nghị quyết được tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

 ​

Tác giả: Lan Phương – Hoàng Huyền

Tin khác

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII (11/10/2021 13:00)

Chủ tịch UBND tỉnh gửi thư chúc mừng các Doanh nhân (11/10/2021 10:00)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với các ngành chức năng tỉnh giám sát kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn (09/10/2021 09:00)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra các khu cách ly đón người lao động về từ vùng dịch Covid-19 (09/10/2021 09:00)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh giao ban đánh giá công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 (08/10/2021 15:00)

xem tiếp