Hoạt động của tỉnh

In bài
Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổng kết công tác năm 2021

11/01/2022 15:25

Sáng 11 / 1, Ban chỉ đạo (BCĐ) Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh tổ chức ội nghị tổng kết công tác năm 2021. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ CCTP tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và thành viên BCĐ.

Năm 2021, các cơ quan thành viên BCĐ CCTP tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 84 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược CCTP đến năm 2020. Kịp thời tham mưu cho BTV Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ CCTP, chủ trương, đường lối xử lý các vụ án phức tạp, nổi cộm trên địa bàn. Các cơ quan tư pháp cấp tỉnh đã tham gia ý kiến xây dựng trên 410 văn bản luật, quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng liên quan đến CCTP. Công tác giải quyết, xét xử án đảm bảo đúng thời hạn, đúng luật, chất lượng giải quyết các vụ án được nâng lên, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Trong đó: Công tác giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố đạt 95,6%; giải quyết án hình sự đạt 97,7%, đặc biệt, giải quyết án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Kết quả CCTP trong hoạt động xét xử đạt 96%; tỷ lệ hòa giải thành công trong giải quyết các vụ án dân sự đạt 63%,... Bên cạnh đó, công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường, đồng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ tư pháp được các cơ quan tư pháp quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp trên địa bàn.

Đồng chí Vàng Seo Cón phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Chúng Thị Chiên góp ý vào dự thảo báo cáo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất lại một số nội dung trong dự thảo báo cáo. Đồng thời, đề xuất một số ý kiến tháo gỡ khó khăn trong thực hiện CCTP; thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như: Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác CCTP; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các loại án; tăng cường kiểm tra, kiểm sát, giám sát các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng,…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Công tác CCTP phải đảm bảo sự lãnh đạo, giám sát của Đảng. Quá trình triển khai công tác CCTP phải được thực hiện kịp thời, đồng bộ, phát huy tính chủ động của từng cơ quan, tổ chức thành viên BCĐ. Các thành viên BCĐ cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để công tác CCTP đạt hiệu quả cao nhất. Các đơn vị nghiên cứu và đề xuất cấp trên về vấn đề tuyển dụng, các cơ chế hỗ trợ cán bộ thực hiện công tác CCTP. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp và hỗ trợ tư pháp. Tăng cường hoạt động giám sát, phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, của báo chí và nhân dân đối với các ngành tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về tư pháp...

Nguồn: baohagiang.vn

Tin khác

Tổng kết Đề án 1237 và Đề án 150 giai đoạn 2013 - 2020 (11/01/2022 15:15)

Tỉnh Hà Giang triển khai công tác tái đánh giá CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III năm 2022 (11/01/2022 14:00)

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 (11/01/2022 13:05)

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chủ trương về thiết kế không gian trưng bày Bảo tàng tỉnh (10/01/2022 21:00)

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang tham gia thảo luận trực tuyến tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất (10/01/2022 19:00)

xem tiếp