Hoạt động của tỉnh

In bài
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra

12/01/2022 13:00

CTTĐT - Sáng ngày 12/1, ngành Thanh tra đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Chí Cường, Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện Thanh tra các sở ngành trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến ngành Thanh tra tại điểm cầu tỉnh Hà Giang .

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, mặc dù có sự chuyển giao công tác của người đứng đầu nhưng Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2021, toàn Ngành đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258 ha đất: trong đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 156.336 tỷ đồng, 8.447 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng; kiến nghị, xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng. Tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 6.690 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 4.694 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện.

Công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo đã được Ngành triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, trong năm các cơ quan nhà nước tiếp nhận 309.598 lượt người về 238.510 vụ việc, có 2.451 đoàn đông người; tiếp nhận 333.847 đơn các loại, có 276.916 đơn đủ điều kiện xử lý, giải quyết 19.213 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,4%. Qua đó, kiến nghị thu hồi cho nhà nước 168,4 tỷ đồng; trả lại cho tổ chức, cá nhân 230,2 tỷ đồng; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 56 tổ chức, 1.481 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 554 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 26 vụ, 51 đối tượng.

Công tác phòng chống tham nhũng, đã triển khai nhiều nhiệm vụ theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, nhất là các nhiệm vụ theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Qua kiểm tra tại 10.310 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 251 đơn vị vi phạm; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 8.270 cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý 196 cán bộ, công chức, viên chức; có 43 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; phát hiện 51 vụ việc, 83 người liên quan đến tham nhũng.

Về công tác xây dựng thể chế và xây dựng ngành, năm 2021 Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 7 thông tư về nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Các bộ, ngành tích cực, chủ động tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng liên quan đến tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ, ngành. Thanh tra các cấp, các ngành cũng đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức viên chức. Công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh; chế độ, chính sách cho người lao động được đảm bảo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo hội nghị .

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái biểu dương, đánh giá cao những kết quả tích cực mà ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2021 trong các lĩnh vực công tác, đồng thời đề nghị ngành tiếp tục làm rõ những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, tìm hướng khắc phục trong thời gian tới. 

Đối với năm 2022, dự báo tình hình bên cạnh những thuận lợi nhất định vẫn còn rất nhiều khó khăn, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Thanh tra bám sát các chủ trương của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các Nghị quyết 01, 02, 127, 128, chương trình phục hồi kinh tế,… để triển khai nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi định hướng nhiệm vụ đã được Thủ tướng phê duyệt; Cần chọn nội dung công việc có nhiều dư luận, có nhiều phản ánh, để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật; Giải quyết những vướng mắc trong kết luận thanh tra, chú trọng thanh tra trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, bất động sản…; Rà soát lại để giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, không để trở thành phức tạp, kéo dài; Quan tâm hoàn thiện Luật Thanh tra (sửa đổi) với chất lượng cao nhất, đồng thời hết sức lưu ý trau dồi đạo đức nghề nghiệp, bên cạnh bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thanh tra. 

Hội nghị cũng công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao năm 2021.

Tác giả: Hoàng Huyền

Tin khác

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm, chúc Tết và làm việc với BTV Tỉnh ủy (12/01/2022 13:00)

Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 (12/01/2022 07:00)

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khoá XV (11/01/2022 20:00)

Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổng kết công tác năm 2021 (11/01/2022 15:25)

Tổng kết Đề án 1237 và Đề án 150 giai đoạn 2013 - 2020 (11/01/2022 15:15)

xem tiếp