Hoạt động của tỉnh

In bài
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại huyện Vị Xuyên

14/01/2022 09:00

CTTĐT - Chiều ngày 13/1, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh do ông Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại huyện Vị Xuyên. Tham gia đoàn giám sát có các ông (bà): Phạm Thị Hồng Yên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các Phó trưởng các Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện.

Toàn cảnh buổi giám sát tại huyện Vị Xuyên

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND huyện Vị Xuyên đã bám sát vào 5 nội dung trọng điểm gồm: Quản lý, sử dụng NSNN; Quản lý, sử dụng vốn nhà nước khác; Quản lý tài sản nhà nước; Quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động và Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên. Qua đó, cho thấy, công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực trên cả nhận thức và hành động. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện của bộ, ngành trung ương và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh, huyện Vị Xuyên đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; thường xuyên lồng ghép nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cuộc họp, tuyên truyền phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính đối với các cấp ngân sách, từ khâu phân bổ dự toán đến khâu quyết toán hằng năm, công khai quy trình thu và sử dụng các loại Quỹ, các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân tại địa phương. Trong hoạt động thường xuyên, các đơn vị dự toán, UBND các xã thị trấn đã bám sát các văn bản chế độ hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện đúng Luật ngân sách trong việc quản lý NSNN, mua sắm sửa chữa tài sản, hoạt động thường xuyên chuyên môn của đơn vị. Ngoài ra, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về thực thành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nguồn lực về đầu tư cơ sở hạ tầng.

Trên cơ sở các tồn tại, hạn chế, huyện đã đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật nâng cao hiệu quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Đối với công tác Thanh tra, Kiểm toán đề nghị chỉ thực hiện 1 năm/1 đơn vị, tránh chồng chéo như hiện nay cấp huyện có năm có 3 đoàn kiểm toán, thanh tra; Đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét cho chủ trương các huyện, thành phố thành lập Ban chuyên trách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với bổ sung cấp huyện tối thiểu 02 biên chế để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bà Phạm Thị Hồng Yên, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh phát biểu thảo luận.

Qua nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn đề nghị huyện căn cứ tình hình thực tế bổ sung đầy đủ số liệu theo các nội dung trong đề cương giám sát và làm rõ một số vấn đề như: kế hoạch chi tiêu tiết kiệm của huyện so với chương trình tổng thể của UBND tỉnh; công tác lập, thẩm định, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN hàng năm trên địa bàn huyện, bao gồm quy hoạch đầu tư công hàng năm; số lượng tổng biên chế công chức và viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài sản; xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm sau thanh tra; công tác chống lãng phí nguồn nhân lực và việc quản lý, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư; đánh giá mức độ công trực tuyến;…

Ông Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần làm việc của huyện. Đồng thời nhấn mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là việc làm thường xuyên, liên tục, vì vậy đề nghị huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn nghiêm túc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện chương trình công tác hàng năm; khẩn trương, nhanh chóng ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của địa phương căn cứ chương trình tổng thể của UBND tỉnh; công khai việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ở các đơn vị. Đối với báo cáo, đề nghị huyện tổng hợp số liệu, chỉnh sửa nội dung, có đánh giá, so sánh, khẳng định mức độ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đề cương và gửi cho Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp trước ngày 20/01/2022.

Tác giả: Hoàng Huyền

Tin khác

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm, chúc Tết tại Xín Mần (13/01/2022 17:00)

Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy các xã Phương Độ, Ngọc Đường và Phương Thiện (13/01/2022 15:00)

Hội nghị tổng kết toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng (13/01/2022 14:00)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân vận năm 2022 (13/01/2022 14:00)

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu II chúc Tết tại tỉnh ta (13/01/2022 13:00)

xem tiếp