Hoạt động của tỉnh

In bài
Họp Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng

14/01/2022 12:00

​ CTTĐT - Sáng 14/01, tại trụ sở UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh ( Quỹ) tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; UBND các huyện, thành phố; Ban kiểm soát Quỹ và Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường UBND tỉnh Hoàng Gia Long, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát biểu chỉ đạo.

Năm 2021, Hội đồng quản lý Quỹ BV&PTR đã hoạt động tích cực nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ làm chủ đầu tư và đôn đốc một số đơn vị sản xuất thủy điện nộp tiền về Quỹ theo quy định. Hiện tổng diện tích trên địa bàn tỉnh có cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là trên 458.314 ha, chiếm 99,6% diện tích rừng toàn tỉnh; tổng số tiền DVMTR, trồng rừng thay thế đã thu trên 248 tỷ đồng; tổng số tiền đã chi trên 124 tỷ đồng; tổng số tiền còn lại hơn 124 tỷ đồng. Việc thanh toán tiền DVMTR thông qua ngân hàng, kho bạc, bưu điện được thực hiện đồng bộ, an toàn, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho người dân khi đến nhận tiền. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả DVMTR gắn với quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Quá trình thanh toán tiền DVMTR công khai, minh bạch, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên.

 

Lãnh đạo Sở Tài chính (thành viên Hội đồng quản lý Quỹ) đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

 

UBND các huyện, thành phố đề xuất giải pháp tổ chức kiểm tra chéo giữa các địa phương để đảm bảo khách quan, minh bạch trong thực hiện chính sách chỉ trả DVMTR.

Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2022,  trong đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR, bảo vệ rừng; tổ chức kiểm tra chéo giữa các huyện, thành phố; nhân rộng các mô hình hiệu quả về quản lý, sử dụng tiền DVMTR, bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng thay thế; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các hộ nhận khoán và chủ rừng. Y êu cầu việc thực hiện chính sách chi trả tiền DVMTR phải kịp thời, đảm bảo đúng, đủ theo quy quy định pháp luật.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ tham mưu UBND tỉnh quyết định các chủ trương, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quỹ BV&PTR năm 2022. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban kiểm soát Quỹ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xác định diện tích rừng có cung ứng DVMTR đến từng chủ rừng và xây dựng bản đồ chi trả DVMTR trên cơ sở kết quả kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng để làm căn cứ thực hiện chính sách chi trả tiền DVMTR. Cùng với đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm việc triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR gắn với công tác bảo vệ rừng, đảm bảo việc quản lý và sử dụng tiền đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả…

Tác giả: Hồng Minh

Tin khác

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại huyện Vị Xuyên (14/01/2022 09:00)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm, chúc Tết tại Xín Mần (13/01/2022 17:00)

Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy các xã Phương Độ, Ngọc Đường và Phương Thiện (13/01/2022 15:00)

Hội nghị tổng kết toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng (13/01/2022 14:00)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân vận năm 2022 (13/01/2022 14:00)

xem tiếp