Tin tức cải cách thủ tục hành chính

In bài
THÔNG BÁO

14/09/2016 14:00

Công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh để tiếp nhận thông tin phản ánh về tinh thần, trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính, các bức xúc của người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xin trân trọng thông báo số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang để tiếp nhận trực tiếp các thông tin phản ánh về tinh thần, trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính, các bức xúc của người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang, qua số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử sau:

Số điện thoại: 0868.303030

Email: nvson.vpubnd@hagiang.gov.vn

Để sự tương tác trao đổi thông tin giữa người dân và lãnh đạo tỉnh được hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo về thời gian cho công tác chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Chủ tịch UBND tỉnh được thông suốt. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng phương thức gửi tin nhắn, gửi thư điện tử đến số điện thoại và hộp thư điện tử nêu trên.

 

Nguồn: Văn phòng UBND tỉnh

Tin khác

Sự cần thiết của việc thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh (28/06/2016 13:00)

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính (24/12/2015 09:00)

Kết quả đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tỉnh Hà Giang (04/08/2015 10:00)

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính (22/04/2015 15:00)

Năm 2014, công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục được đẩy mạnh (22/01/2015 11:00)

Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 (08/01/2015 09:00)

Mèo Vạc đẩy mạnh Cải cách hành chính (11/06/2014 16:00)

Hà Giang tham gia vòng chung kết Hội thi tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước Giai đoạn 2011 - 2020 (05/07/2013 10:50)

Ứng dụng Hải quan điện tử tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (30/05/2013 18:00)

Bộ Tư pháp báo cáo dự thảo Luật Công chứng: Từng bước xã hội hóa công chứng (22/02/2011 15:00)

Công an Hà Giang tăng cường cải cách hành chính thiết thực vì lợi ích của nhân dân (22/02/2011 15:00)

Nên bỏ quản lý bằng sổ hộ khẩu? (22/02/2011 15:00)

xem tiếp