Thông tin khen thưởng, xử phạt

Tọa đàm kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2017) và sơ kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thi đua khen thưởng tỉnh với các cơ quan, đơn vị

(10/06/2017 12:00)

CTTĐT - Chiều 9/6, Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) tỉnh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2017) và sơ kết Chương trình phối hợp giữa Ban TĐKT tỉnh với các cơ quan, đơn vị. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung ký kết chương trình phối hợp với Ban TĐKT tỉnh và các cán bộ làm công tác TĐKT các đơn vị liên quan.

Thông tư mới của Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013

(09/09/2014 16:00)

CTTĐT - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng. Theo Thông tư có một số điểm quy định mới như sau:

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”

(08/07/2014 19:00)

CTTĐT - Sáng ngày 08/7/2014, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị; tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cùng các đồng chí thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, tới dự có đồng chí Vương Mí Vàng – Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đàm Văn Bông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Hà Giang.

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 – Cụm Thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc

(26/02/2014 09:00)

CTTĐT - Ngày 25/02/2014, tại Thành phố Sơn La, Cụm Thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tới dự có các đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Đồng chí Lê Văn Lân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Thường trực UBND 7 tỉnh trong Cụm; các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND, Lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng cùng các điển hình tiên tiến 7 tỉnh; Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La và Lãnh đạo các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014

(25/12/2013 17:00)

CTTĐT - Sáng ngày 25/12, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cùng đồng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Hà Giang dự có đồng chí Đàm Văn Bông, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng, Thường trực Hội đồng TĐKT thành phố Hà Giang.