Tin xây dụng nông thôn mới

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Hà Giang năm 2016

(29/12/2016 10:00)

CTTĐT - Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện giai đoạn II của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016 - 2020) và các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC của ngành, địa phương mình đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung trong Kế hoạch CCHC của tỉnh đề ra.

Hà Giang khởi sắc sau 5 năm xây dựng Nông thôn mới

(09/10/2015 10:00)

 

Hà Giang là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, văn hóa cũng như xã hội. Trong nhiều năm, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh, nhất là khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được triển khai, bộ mặt của nhiều thôn, bản trong tỉnh đã từng bước khởi sắc…

Vai trò UB MTTQ trong xây dựng Nông thôn mới tại Xín Mần

(30/07/2015 10:00)

 

Xây dựng N ông thôn mới là chủ trương lớn, nhiệm vụ chung của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị xã hội. Ở huyện Xín Mần, chương trình xây dựng N ông thôn mới cũng đang được thực hiện bằng sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân. Trong đó phải kể đến vai trò đóng góp tích cực của UB Mặt trận Tổ quốc các cấp.

 

Tỉnh Hà Giang: Nhiều khởi sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

(27/07/2015 14:00)

 

CTTĐT - Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn của các xã trên địa bàn tỉnh như được “lột xác”, hàng chục công trình hạ tầng trường, trạm được đầu tư xây mới, nhiều tuyến đường từ liên xã, liên thôn đến các xóm được bê tông hoá, đời sống người dân ngày được cải thiện, công tác giáo dục được nâng cao, chất lượng y tế được cải thiện. an ninh chính trị được giữ vững và ổn định.

 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới

(24/07/2015 16:00)

 

CTTĐT - Ngày 20/7/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2320/UBND-NNTNMT về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM). Trong công văn yêu cầu Ban chỉ đạo NTM-UBND các huyện thành phố khẩn trương hoàn thành việc thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng NMT và khẩn trương phê duyệt danh mục, phân bổ kế hoạch nguồn hỗ trợ xây dựng NTM năm 2015.

 

Công bố Quyết định thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Mèo Vạc

(18/07/2015 22:00)

 

CTTĐT - Chiều 17/7, UBND huyện Mèo Vạc đã tổ chức công bố thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Tới dự có đồng chí Hầu Minh Lợi –Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo CTMTQG xây dựng nông thôn mới của huyện; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện.