Bản sắc văn hóa người Mông ở Hà Giang

(06/08/2014 17:00)

CTTĐT - Văn hoá truyền thống Mông có tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hoá tinh thần người Mông. Tuyệt đại đa số người Mông là nông dân. Xã hội Mông vẫn là một xã hội nông nghiệp truyền thống mang nặng tính chất tự cung tự cấp. Trong xã hội Mông, ý thức cộng đồng vẫn chi phối nếp sống người Mông. Văn hoá truyền thống Mông chi phối mọi quá trình sản xuất, nhu cầu, phổ biến và tiêu dùng văn hoá ở xã hội người Mông.

Nhiều di tích khảo cổ cách đây khoảng trên 20.000 năm được phát hiện ở Cao nguyên đá Đồng Văn

(06/08/2014 17:00)

CTTĐT - Theo PGS.Ts Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học Việt Nam: Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Giang, Bảo tàng tỉnh Hà Giang tiến hành điều tra, khảo sát tại 4 huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh Hà Giang thuộc khu vực Công viên Địa chất toàn cầu (CVĐCTC) Cao nguyên đá Đồng Văn đã phát hiện nhiều di tích khảo cổ học thời tiền sử và sơ sử.

Văn hóa du lịch Hà Giang

(25/11/2012 11:00)Vùng đất Hà Giang hôm nay đã trải qua nhiều lần thay đổi cương vực và tên gọi. Thời các Vua Hùng dựng nước, vùng đất này là địa bàn cư trú của cư dân bộ Tây Vu đến thế kỷ XI mang tên Châu Bình Nguyên, thời Lý thuộc Phủ Phú Lương, thời Trần là Trường Phú Linh, thời Lê đổi thành Châu Vị Xuyên. Năm 1835 Châu Vị Xuyên tách thành hai huyện là Vĩnh Tuy và Vị Xuyên. Năm 1842, Tỉnh Tuyên Quang được lập thành với 3 hạt là Hà Giang, Bắc Quang của tỉnh Tuyên Quang. Năm 1976 Tỉnh Hà Giang và Tỉnh Tuyên Quang sát nhập thành tỉnh Hà Tuyên. Năm 1991 Tỉnh Hà Giang lại tách ra khỏi Hà Tuyên với các đơn vị hành chính gồm 9 huyện, 1 thị xã.