No title...
No title...
No title...
Văn bản mới nhất Từ 1 đến 15 trong tổng số 50
Quyết định số 777/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hà Giang
Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
Chỉ thị số 556/CT-UBND chấn chỉnh công tác thanh tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 558/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án thi công - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư - GPMB dự án: Mở mới, nâng cấp tuyến đường liên xã Bản Máy - Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì đi xã Nàn Xỉn huyện Xín Mần (giai đoạn 1: Đoạn từ Km0+00 đến Km 9+00)
Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án thi công - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư - GPMB dự án: Nâng cấp, cải tạo đoạn đường từ Km55 (ĐT.177, Bắc Quang - Xín Mần) vào huyện và ường trung tâm nội thị, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì.
Quyết định số 560/QĐ-UBND phê duyệt Phương án thi công - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư - GPMB Dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai bảo vệ cơ quan và khu dân cư Huyện ủy. Địa điểm: Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì.
Quyết định số 570/QĐ-UBND phê duyệt đề án đồng thời đóng cửa mỏ mangan Pả Láng, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND về việc phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc chuyển giao cơ sở nhà, đất của Bệnh viện phục hồi chức năng về địa phương (UBND huyện Vị Xuyên) quản lý, xử lý
Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chuyển đổi số năm 2023
Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang
Quyết định số 04/QĐ-UBND bãi bỏ 04 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Nội vụ
Quyết định số 463/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu, khu đô thị Trần Phú - Minh Khai (phân khu 1), theo Quy hoạch chung đô thị Hà Giang tỉnh Hà Giang đến năm 2035
Quyết định số 449/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023
Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1234