Lịch công tác

Năm Tuần

Tuần trước

Tuần thứ 42 Năm 2021
Từ ngày: 11/10/2021 - Tới ngày: 17/10/2021

Tuần sau

Chọn lãnh đạo
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 11/10/2021
7h30 - 17h30Buổi sáng: Từ 7h00-8h00, Gặp mặt Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; từ 8h30 họp BCS Đảng UBND tỉnh và Tập thề lãnh đạo UBND tỉnh. Buổi chiều: Dự họp Thường trực Tỉnh ùy.
Thứ ba 12/10/2021
7h30 - 17h30Buổi sáng: Dự họp Kỳ họp Hội dồng nhân dân tỉnh (chuyên đề). Buổi chiều: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh (Covid-19, Tả lợn Châu Phi...).
Thứ tư 13/10/2021
7h30 - 17h30Buổi sáng: Làm việc với Sở Giao thông vận tài, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn về công tác chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xín Mần (DTJ77) Km0-Km55 (giai đoạn I). Buổi chiều: Làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
Thứ năm 14/10/2021
7h30 - 23h59Đi kiểm tra, làm việc tại huyện Đồng Văn, Yên Minh.
Thứ sáu 15/10/2021
0h - 17h30Đi kiểm tra, làm việc tại huyện Đồng Văn, Yên Minh.
Thứ bảy 16/10/2021
 
Chủ nhật 17/10/2021