Danh bạ thư điện tử công vụ

STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Thường trực Tỉnh ủy
1Đặng Quốc KhánhBí thư Tỉnh uỷ dqkhanh@hagiang.gov.vn0868444333
2Thào Hồng SơnPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thson.vphdnd@hagiang.gov.vn0913327230
3Nguyễn Mạnh DũngPhó Bí thư Tỉnh ủy nguyenmanhdung@hagiang.gov.vn
4Nguyễn Văn Sơn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nvson.vpubnd@hagiang.gov.vn0946858881
Ban Thường vụ Tỉnh ủy
5Đặng Quốc KhánhỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang dqkhanh@hagiang.gov.vn0868444333
6Thào Hồng SơnPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thson.vphdnd@hagiang.gov.vn091332723002193862809
7Nguyễn Mạnh DũngPhó Bí thư Tỉnh ủy nguyenmanhdung@hagiang.gov.vn0984493979
8Nguyễn Văn SơnPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nvson.vpubnd@hagiang.gov.vn0946858881
9Nguyễn Minh Tiến Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nmtien.btctu@hagiang.gov.vn0913271320
10Trần Quang Minh Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tqminh.ubkt@hagiang.gov.vn0988552898
11Trần Mạnh Lợi Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 0913271151
12Vũ Mạnh Hà Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vmha.btgtu@hagiang.gov.vn0912479639
13Sùng Minh SínhỦy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy smsinh.bnctu@hagiang.gov.vn0988827366
14Chúng Thị ChiênỦy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ctchien.vphdnd@hagiang.gov.vn091260996902193 867 079
15Vàng Seo CónỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vscon.ubmttq@hagiang.gov.vn0912439577