No title...
No title...
No title...
Công báo số 09, năm 2023 ngày 31/05/2023 Xem cuốn công báo
Số KH Ngày ban hành Trích yếu Trang  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND tỉnh Hà Giang
05/2023/QĐ-UBND 11/04/2023 Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND về việc phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 3
06/2023/QĐ-UBND 26/04/2023 Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang 6
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
UBND tỉnh Hà Giang
556/CT-UBND 11/04/2023 Chỉ thị số 556/CT-UBND chấn chỉnh công tác thanh tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh 19
558/QĐ-UBND 11/04/2023 Quyết định số 558/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án thi công - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư - GPMB dự án: Mở mới, nâng cấp tuyến đường liên xã Bản Máy - Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì đi xã Nàn Xỉn huyện Xín Mần (giai đoạn 1: Đoạn từ Km0+00 đến Km 9+00) 27
559/QĐ-UBND 11/04/2023 Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án thi công - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư - GPMB dự án: Nâng cấp, cải tạo đoạn đường từ Km55 (ĐT.177, Bắc Quang - Xín Mần) vào huyện và ường trung tâm nội thị, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì. 31
560/QĐ-UBND 11/04/2023 Quyết định số 560/QĐ-UBND phê duyệt Phương án thi công - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư - GPMB Dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai bảo vệ cơ quan và khu dân cư Huyện ủy. Địa điểm: Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì. 35
570/QĐ-UBND 11/04/2023 Quyết định số 570/QĐ-UBND phê duyệt đề án đồng thời đóng cửa mỏ mangan Pả Láng, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 39
777/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định số 777/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hà Giang 43