No title...
No title...
No title...
Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 07/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/01/2021
Ngày hiệu lực 15/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Giảm nghèo, bảo trợ Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 07.signed638350348226570876.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement