No title...
No title...
No title...
Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục, lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 15/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 05/10/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục, lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giảm nghèo, bảo trợ Xã hội
Người ký duyệt Thào Hồng Sơn
Tài liệu đính kèm 15 nq hdnd_ ve thu tuc ho so Ho tro PTSX638350404401453337.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement