No title...
No title...
No title...
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 02/2023/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 12/04/2023
Ngày hiệu lực 01/06/2023
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giảm nghèo, bảo trợ Xã hội
Người ký duyệt Lê Văn Thanh
Tài liệu đính kèm TT 02 2023 BLĐTBXH638350500057064547.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement