No title...
No title...
No title...
Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ
Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ
Số ký hiệu văn bản 541/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/04/2024
Ngày hiệu lực 24/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 24042024142242PM-QD 541 UBND tinh638495691150852396.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement