No title...
No title...
No title...
Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề Luật sư, giai đoạn 2018-2025
Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề Luật sư, giai đoạn 2018-2025
Số ký hiệu văn bản 539/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/04/2024
Ngày hiệu lực 24/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề Luật sư, giai đoạn 2018-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng - Xử phạt
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 25042024082243AM-QD 539 UBND tinh638496575941197650.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement