No title...
No title...
No title...
Quyết định: Phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực QLNN ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Quyết định: Phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực QLNN ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 21/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/05/2024
Ngày hiệu lực 28/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định: Phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực QLNN ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 28052024144729PM-QD 21 UBND tinh638525092278199644.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement