No title...
No title...
No title...
Quyết định: Thành lập Hội đồng cấp tỉnh, thẩm định dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSTW tỉnh Hà Giang
Quyết định: Thành lập Hội đồng cấp tỉnh, thẩm định dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSTW tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 673/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2024
Ngày hiệu lực 30/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định: Thành lập Hội đồng cấp tỉnh, thẩm định dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSTW tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính, Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 30052024105059AM-QD 673 UBND tinh638526798864437031.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement