No title...
No title...
No title...
Quyết định: Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang
Quyết định: Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 79/QĐ-VP
Ngày ban hành 03/06/2024
Ngày hiệu lực 03/06/2024
Trích yếu nội dung Quyết định: Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Lại Thị Hương
Tài liệu đính kèm 04052024100219AM-QD 79 VP638530916044525287.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement