No title...
No title...
No title...
Quyết định: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm 2021 đến năm 2023
Quyết định: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm 2021 đến năm 2023
Số ký hiệu văn bản 778/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2024
Ngày hiệu lực 21/06/2024
Trích yếu nội dung Quyết định: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm 2021 đến năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 24062024142153PM-QD 778 UBND tinh638549052170649642.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement