No title...
No title...
No title...
Quyết định: Giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang
Quyết định: Giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 811/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/06/2024
Ngày hiệu lực 28/06/2024
Trích yếu nội dung Quyết định: Giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 02072024140920PM-QD 811 UBND tinh638556134963219181.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement