No title...
No title...
No title...
Thông tư: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường.
Thông tư: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường.
Số ký hiệu văn bản 06/2024/TT-BTNMT
Ngày ban hành 04/07/2024
Ngày hiệu lực 15/08/2024
Trích yếu nội dung Thông tư: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tổ chức CB, CCVC, Thông tư
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phương Hoa
Tài liệu đính kèm 04072024105245AM-03072024152341PM-06-2024-tt-btnmt_Signed-1638557679915166209.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement