No title...
No title...
No title...
Thông tư: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức.
Thông tư: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức.
Số ký hiệu văn bản 05/2024/TT-BNV
Ngày ban hành 04/07/2024
Ngày hiệu lực 15/08/2024
Trích yếu nội dung Thông tư: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tổ chức CB, CCVC, Văn hóa
Người ký duyệt Phạm Thị Thanh Trà
Tài liệu đính kèm 04072024102917AM-Thong tu 05.2024 cua BNV638557693979260230.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement