No title...
No title...
No title...
Hà Giang khen thưởng, biểu dương hơn 180 tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
Lượt xem: 137
CGTĐT - Sáng ngày 17/5, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bí thư Chi bộ (BTCB) thôn, tổ dân phố tiêu biểu năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo các huyện, Thành phố và đông đảo các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong toàn tỉnh.

2. tháo ươn.JPG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã để lại cho dân tộc ta di sản vô vùng quý báu. Trong những năm qua, xác định rõ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn toàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Việc học tập và làm theo Bác đã tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo và nêu gương; qua thực tiễn triển khai đã có nhiều cách làm sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

1. db dự.JPG

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đến nay, việc học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm đã đi vào nề nếp, có chiều sâu. Vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo Bác vào điều kiện thực tiễn địa phương, tỉnh đã lựa chọn chủ đề học tập và làm theo Bác về phong cách nêu gương, thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; về ý chí tự lực, tự cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân để chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt năm 2024, tỉnh đã lựa chọn nội dung về nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững làm nội dung đột phá; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục và nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện, lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng mạnh là do Chi bộ tốt; Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, các cấp ủy trong tỉnh đã có nhiều quyết sách để củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy, BTCB. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.899 đồng chí BTCB thôn và 172 BTCB tổ dân phố. Đội ngũ BTCB thôn, tổ dân phố đã có nhiều nỗ lực khẳng định vai trò người đứng đầu ở cơ sở; phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và ghi nhận, chúc mừng gần 200 tập thể, cá nhân là những điển hình trong học tập và làm theo Bác, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu trên địa bàn tỉnh có mặt tại Hội nghị hôm nay.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 01; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò đội ngũ BTCB gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, đưa nội dung học tập và làm theo Bác gắn với học tập, quán triệt nội dung cốt lõi các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt Chi bộ. Tuyên truyền rộng rãi và huy động việc tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi về sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện Kết luận 01; kịp thời gặp mặt, biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu của địa phương, đơn vị nhằm tạo hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

4. chia se kinh nghiem.JPG

5. tchia se.JPG

Các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới trong học tập và làm theo Bác.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới hiệu quả và đề xuất, kiến nghị với các cấp ủy giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo góp phần đưa việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

8 khen thuong thu tương.JPG

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường trực Tỉnh ủy cũng đã biểu dương, khen thưởng và tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 29 cá nhân; 134 Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu được vinh danh. 

4. khe thg.JPG

1. hn biểu dương.JPG

2. khen thương.JPG

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân và tặng quà cho các Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu được vinh danh. 

Lan Phương
Tin cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0