No title...
No title...
No title...
HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
Lượt xem: 243
CTTĐT - Ngay sau chương trình Khai mạc, cũng trong sáng nay (6/12), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII.
Anh-tin-bai

Đại biểu tham dự Kỳ họp.

Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh; nghe Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang Hoàng Ngọc Định báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Anh-tin-bai

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh.

Anh-tin-bai

Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang Hoàng Ngọc Định báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Nghe Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên đại diện các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Nghe Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày báo cáo thẩm tra đối với các văn bản trình kỳ họp thuộc lĩnh vực pháp chế. Nghe Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hoàng Văn Kiên trình bày báo cáo thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội.

Anh-tin-bai

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên, báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp.

Anh-tin-bai

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp.

Các đại biểu cũng được nghe lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Anh-tin-bai

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Cao Cường trình bày các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Nghe các Ủy viên UBND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt các Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết: Quy định về số lượng cán bộ, công chức cấp xã; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024; Quy định chức danh, kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quy định về phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, phí cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và mức hỗ trợ cùng chi trả phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quy định về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước của địa phương; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công; công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và một số báo cáo quan trọng khác. Đề nghị các vị đại biểu tập trung phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc bất cập, nguyên nhân khách quan và chủ quan; đồng thời, xem xét, thảo luận quyết định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2024 gắn với các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Buổi chiều, HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xem xét các báo cáo và Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp. 

Lan Phương - Hồng Minh
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0