No title...
No title...
No title...
Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2027
Lượt xem: 225
CGTĐT - Chiều 02/7, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2027 với khẩu hiệu hành động:“Tuổi trẻ Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang đoàn kết, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi, hội nhập và phát triển”.

Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn khóa mới.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Vũ Toàn Trung, Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; đại diện các tổ chức hội, đoàn thể, các phòng, ban, đơn vị, trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; đại diện BCH Chi đoàn các đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2024, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức hội, đoàn thể Văn phòng, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó: 100% đoàn viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, yên tâm công tác; 100% đoàn viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyệt đối chấp hành pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị, các tổ chức đoàn thể; không có đoàn viên nào vi phạm pháp luật; 100% đoàn viên trong Chi đoàn xây dựng, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ đã có 02 đoàn viên tham gia bồi dưỡng trình độ Trung cấp lý luận chính trị, 02 đoàn viên học lớp bồi dưỡng chuyên viên. Tính đến nay, có 90% đoàn viên làm công tác chuyên môn có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 04 trình độ thạc sỹ. Bên cạnh đó, BCH Chi đoàn đã phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng là con em cán bộ, CCVC, người lao động trong cơ quan, đơn vị…

Đại hội Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2027, với khẩu hiệu hành động:“Tuổi trẻ của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang đoàn kết, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi, hội nhập và phát triển”. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2022-2024, xác định phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khóa III, nhiệm kỳ 2024-2027, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, từng bước đổi mới nội dung phương thức hoạt động Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh niên, vận động, tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện xung kích đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương công vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lực, phát triển của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang.

Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phạm Hồng Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích Chi đoàn Văn phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2022-2024, đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới, Chi đoàn tiếp tục phát huy các điểm mạnh, thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ đoàn viên để các đoàn viên luôn thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của cơ quan, đơn vị; phát huy tinh thần xung kích, năng động của tuổi trẻ, góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tốt các hoạt động phong trào, công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, CCVC, người lao động. Phát huy nội lực, đoàn kết nội bộ, xây dựng một Chi đoàn vững mạnh, năng động; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, hiệu quả…

Lãnh đạo Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2024-2027 và bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Kết quả, BCH Chi đoàn Văn phòng, gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Trần Minh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024-2027 với các  chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp. Đại hội tin tưởng dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, sự quyết tâm phấn đấu của đội ngũ đoàn viên, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027 đề ra.

Hồng Minh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0