No title...
No title...
No title...
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Lượt xem: 20
CGTĐT – Ngày 13/5/2024, Công an tỉnh Hà Giang đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phố biến giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tìm hiểu các quy định của pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử.

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tiện ích của ứng dụng VneID thực sự trở thành công cụ số thiết thực của người dân để hưởng ứng, nghiên cứu, tìm hiểu và các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an.

Việc triển khai phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, huy động sự tham gia của các cơ quan, sở, ban, ngành, địa phương, các cá nhân, tổ chức, đoàn thể và Nhân dân trên toàn địa bàn tỉnh. 

Cuộc thi được tổ chức theo 2 hình thức: trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng VNeID và thi viết.

Thời gian bắt đầu từ ngày 01/6/2024.

Chi tiết vui lòng xem tại đây:

Cẩm Linh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0