No title...
No title...
No title...
Đoàn Khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh
Lượt xem: 137
CGTĐT - Chiều ngày 28/5, Đoàn Khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hùng Thị Giang, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cùng các thành viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo tại buổi làm việc.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết: Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh 878 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Trong đó, hồ chứa nước sinh hoạt 123 công trình; 16 công trình hệ bơm dẫn; 739 công trình cấp nước tập trung tự chảy. 

Qua rà soát đánh giá theo các tiêu chí đánh giá mức độ bền vững theo Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn có 97 công trình bền vững; 408 công trình tương đối bền vững; 184 công trình không bền vững; 189 công trình không hoạt động. 

Số công trình hoạt động không bền vững thấp là do các tiêu chí đánh giá mức độ bền vững công trình theo Quyết định 4826 của Bộ Nông nghiệp chưa phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân khu vực nông thôn Hà Giang (các công trình cấp nước sinh hoạt phải thu được tiền sử dụng nước phải đạt được tiêu chí thu được tiền sử dụng nước; tuy nhiên phần lớn công trình cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh không thu được tiền sử dụng nước của người dân).  

Số lượng công trình hoạt động còn chiếm tỷ lệ khá cao là do các công trình được đầu tư xây dựng từ lâu, với nguồn vốn đầu tư nhỏ, công nghệ xử lý nước đơn giản hầu hết đã xuống cấp hoặc không thể khắc phục được nên không phát huy hiệu quả. Nhiều công trình mặc dù có đơn vị quản lý vận hành nhưng không thu được tiền sử dụng nước của người dân nên không có kinh phí để hoạt động, duy tu, bảo dưỡng công trình… 

Các thành viên Đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, Đoàn Giám sát đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh báo cáo làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác, bảo vệ các công trình; công tác kiểm tra, rà soát các công trình; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác đầu tư, sau đầu tư đối với các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; giải pháp xử lý đối với các công trình không hoạt động, công trình không bền vững…

Trưởng Đoàn Giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hùng Thị Giang kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Đoàn Giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hùng Thị Giang đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước nông thôn tập trung; tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe cộng đồng; huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, vận hành và bảo vệ công trình cấp nước theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; tổ chức quản lý các công trình cấp nước sạch nông thôn theo các mô hình phù hợp với từng loại hình, địa phương, hướng đến chuyên nghiệp hóa công tác quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo công trình cấp nước nông thôn hoạt động hiệu quả, an toàn, bền vững.

Có biện pháp hướng dẫn, kiện toàn các Tổ quản lý vận hành và thường xuyên chỉ đạo Tổ quản lý vận hành thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý vận hành cung cấp đảm bảo nước sinh hoạt cho các hộ dân trong vùng; tổ chức họp dân để tuyên truyền công tác quản lý và bảo vệ công trình bền vững. Đề xuất, tham mưu các giải pháp cho tỉnh để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước sản xuất ở các huyện vùng cao. 

Lan Phương
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0