No title...
No title...
No title...
Mời tham gia thực hiện tư vấn khảo sát, lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Quản lý, vận hành, lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Giang
Lượt xem: 103
CGTĐT - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang thông báo đến các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn khảo sát, lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Quản lý, vận hành, lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Giang với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung công việc

Thực hiện tư vấn khảo sát, lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Quản lý, vận hành, lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Giang theo quy định tại Điều 53, Điều 54, Điều 55, Điều 56, Điều 57 Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Các hạng mục công việc chính gồm:

- Hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ và đảm bảo cấp độ ATTT cấp độ 3 để vận hành hệ thống thông tin đất đai toàn tỉnh.

- Phần mềm ứng dụng quản lý hệ thống thông tin đất đai, bao gồm: Quản trị, vận hành hệ thống; Bảo trì hệ thống.

- Đào tạo, tập huấn khai thác sử dụng phần mềm.

2. Nội dung và quy mô, phạm vi thuê dịch vụ 

a. Nội dung và quy mô 

* Phần mềm Hệ thống thông tin quản lý đất đai

Phần mềm Hệ thống thông tin quản lý đất đai đáp ứng các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý đất đai, quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kết nối, liên thông và các yêu cầu đặc thù của tỉnh Hà Giang. 

* Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

Hạ tầng phần cứng, phần mềm hệ thống, dịch vụ quản trị, vận hành, khai thác, đảm bảo cấp độ ATTT cấp độ 3 theo quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Quản lý dữ liệu không gian đất đai toàn tỉnh Hà Giang;

- Quản lý Cơ sở dữ liệu địa chính: 193 xã, phường, thị trấn (khoảng 1.253.215 thửa đất). 

- Quản lý Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai:

+ Cơ sở dữ liệu thống kê: cấp xã 193 bộ dữ liệu, cấp huyện 11 bộ. 

+ Cơ sở dữ liệu kiểm kê: cấp xã 193 bộ dữ liệu; cấp huyện 11 bộ.

- Quản lý Cơ sở dữ liệu Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất:

+ Cơ sở dữ liệu Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện: 11 bộ. 

+ Cơ sở dữ liệu Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện: 11 bộ.

- Quản lý Cơ sở dữ liệu Giá đất:

+ Cơ sở dữ liệu Giá đất cấp xã: 193 bộ. 

+ Cơ sở dữ liệu Giá đất cấp huyện: 11 bộ.

- Cập nhật xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày các loại trung bình khoảng 2.500 hồ sơ/tháng;

- Chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trung bình khoảng 800 phiếu/tháng.

- Liên thông xử lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính: đáp ứng tối đa hồ sơ phát sinh trên địa bàn. 

- Liên thông xử lý, giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính với hệ thống thông tin của cơ quan Thuế: đáp ứng tối đa hồ sơ phát sinh trên địa bàn. 

- Lên thông chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu với hệ thống thông tin CSDL quốc gia về dân cư để theo Đề án 06; 

- Liên thông chia sẻ dữ liệu cho các ngành có nhu cầu và khai thác sử dụng dữ liệu của các ngành qua hệ thống LGSP của tỉnh. 

b. Phạm vi thuê dịch vụ: 

Cung cấp dịch vụ cho cấp tỉnh, 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 193 đơn vị hành chính cấp xã. 

3. Thời gian thuê dịch vụ: 12 tháng. 

4. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị tham gia thực hiện công việc;

- Bảng ước tính dự toán kinh phí thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc, thời gian thuê dịch vụ kèm theo văn bản này (gồm dự toán kinh phí tổng các hạng mục công việc chính để thực hiện Kế hoạch thuê dịch vụ, trong đó có kinh phí tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ).

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn: trong đó có văn bản chứng minh có chức năng tư vấn lập Kế hoạch thuê liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin như: giấy phép kinh doanh, quyết định quy định chức năng nhiệm vụ và các văn bản khác có liên quan (có công chứng hoặc chứng thực).

- Các hợp đồng, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lsy hợp đồng tương tự đã thực hiện liên quan đến Lập Kế hoạch thuê có liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong 03 năm gần nhất (có công chứng hoặc chứng thực).

- Các thông tin, văn bản khác có liên quan (nếu có).

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia vui lòng nộp 01 bộ hồ sơ tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang, địa chỉ: số 185, đường Trần Hưng Đạo, tổ 4, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, điện thoại liên hệ: 02193.875.972.

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, chậm nhất đến hết ngày 10/6/2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang trân trọng thông báo!

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0