No title...
No title...
No title...
Tin tiêu điểm
Xem thêm
No title...
Xem thêm
No title...
No title...
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Tải xuống
Xin ý kiến dự thảo bãi bỏ Quyết định 21/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành quy định khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Thời gian kết thúc góp ý: 04/07/2024
 CGTĐT - Công an tỉnh đã xây dựng dự thảo bãi bỏ toàn bộ Quyết định 21/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành quy...
Tải xuống
Xin ý kiến Dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Mê
Thời gian kết thúc góp ý: 04/07/2024
CGTĐT - UBND huyện Bắc Mê đã xây dựng dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Mê để lấy ý kiến tham gia, góp ý của các tổ...
Tải xuống
Xin ý kiến ý kiến vào dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang”
Thời gian kết thúc góp ý: 12/06/2024
CGTĐT - Sở Nội vụ đã xây dựng xây dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng...
Tải xuống
Xin ý kiến dự thảo 03 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2024
Thời gian kết thúc góp ý: 14/06/2024
CGTĐT - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và hoàn thành 03 dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để lấy...

Bản đồ hành chính

 • Bản đồ hành chính

  Diện tích: 7.884,37 Km2

  Dân số: 887.086 Người

  Mật độ: 105 Người/Km2

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Truyền hình trực tiếp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm...

Thứ năm, 13/06/2024

Việt Nam được các nước thành viên tín nhiệm cao bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Công ước 2003,...

Thứ tư, 12/06/2024
Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 0
 • Tất cả: 0
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...